Sem: training van de 'Hartgeest' door o.a. Mindfulness

'Sem' betekent 'Hartgeest', ofwel Hoofd en Hart, alles wat we denken, ervaren en voelen, in één. 

'Sem - Onderwijs voor het Hart' verzorgt Mindfulness en andere workshops en trainingen voor kinderen, jongeren en scholen in Wageningen e.o., gericht op het ontwikkelen van deze Hartgeest. Deze training is nadrukkelijk bedoeld voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die gewoon lekker in hun vel zitten. Door training van de Hartgeest komt er meer aandacht voor de balans tussen ratio en gevoel en leren kinderen zichzelf en de wereld beter kennen. 

Door Mindfulness- ofwel Aandachttraining en Aardig (&) Wijs Training kunnen kinderen meer rust, geluk en tevredenheid in zichzelf vinden, leren ze inzien hoe ze onlosmakelijk verbonden zijn met alles en iedereen om hen heen en hoe ze met hun eigen Hartgeest kunnen werken om positiever in de wereld te staan. 

Design for Change is een internationaal programma waarin kinderen zelf een probleem in hun omgeving aanpakken en samen tot een 'Verhaal van Verandering' komen. Hiermee wordt de component 'Handen' toegevoegd aan 'Hart' en 'Hoofd' en wordt het een heel complete, relevante en actieve leerervaring. 

Zo probeer ik kinderen te helpen 'Geluk voor Jezelf en voor de Wereld om je Heen' te bereiken.


Silvie Walraven

Trainer & Eigenaar Sem