Aardig (&) Wijs Training

Aardig (&) Wijs Training gaat over het ontwikkelen van positieve waarden en innerlijke kwaliteiten, om met aandacht en compassie, op een aardige manier met jezelf en de wereld om je heen om te gaan. Aardig (&) Wijs Training laat kinderen stilstaan bij wat ze denken en voelen en hoe ze in de wereld staan en leert hen vervolgens om daar op een positieve, aardige en wijze manier mee om te gaan. 

De training is grotendeels gebaseerd op 'De 16 Leidraden voor het Leven' (The 16 Guidelines for Life) en 'Compassievolle Culturen Creëren (Creating Compassionate Cultures / The Seven Steps to Knowledge, Strength and Compassion), beide beproefde benaderingen voor onderwijs in seculiere ethiek (positieve waarden). 

De Aardig (&) Wijs Training omvat de volgende basiselementen:

1.    Mindfulnessoefeningen Om onze houding en gewoonten te veranderen, moeten we ons eerst bewust worden van wat er allemaal in ons omgaat en hoe we daarop reageren. Mindfulness, ofwel Aandachtzaamheid, is dan ook de basis voor Aardig (&) Wijs Training;

2.    Onderlinge verbondenheid Door in te zien dat alles en iedereen ergens van afhankelijk is en we dus allemaal met elkaar verbonden zijn, wordt het gemakkelijker om in te zien waarom aardig zijn voor anderen belangrijk is;

3.    Zelf aan de slag! Op basis van de bovenstaande elementen onderzoeken we welke rol iedereen zelf kan spelen bij het ontwikkelen van positieve innerlijke kwaliteiten. Dit kan variëren van het beter leren omgaan met verstorende emoties tot het verder uitdiepen van bepaalde positieve waarden, bijv. Dankbaarheid, Vrijgevigheid, Bescheidenheid of Eerlijkheid.

Er zijn twee Basisworkshops Aardig (&) Wijs en daarnaast kan de training op maat worden verzorgd, afhankelijk van de behoeften, gewenste accenten en beschikbare tijd van de betreffende school of organisatie. Vooral het derde element, gericht op wat de kinderen zelf kunnen doen, kan flexibel ingevuld worden. Zo kan er extra aandacht gegeven worden aan bepaalde positieve waarden, met activiteiten en opdrachten gericht op die specifieke waarden.